Disclaimer

In geen enkel geval kan CLI-MATE® aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt CLI-MATE® daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Door het aanvaarden van het product verklaart Afnemer dat de goederen niet zullen worden gebruikt voor het plegen van misdrijven. Afnemer vrijwaart CLI-MATE® voor en tegen enige mogelijke vorderingen dienaangaande. CLI-MATE® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ondeskundig gebruik, foutieve montage en/of ondeugdelijke installatie.

 

Copyright

Alle teksten en illustraties zijn © Copyright 2016 CLI-MATE®. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen of gedeeltes van deze site is niet toegestaan. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van CLI-MATE®.