EC-CONFORMITEITS-VERKLARING

Alle CLI-MATE® producten voldoen aan de Europese machine richtlijn 2006/42/EG, betreffende  de algemeen geldende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. Op aanvraag kunnen wij de u technische dossiers en EU-conformiteitsverklaring doen toesturen.

RoHS

Alle CLI-MATE® producten voldoen aan de Europese richtlijn 2011/65/EU, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Op aanvraag kunnen wij u de certificaten doen toesturen.

Richtlijn 2012/19/EU (AEEA)

CLI-MATE® is  geregistreerd als deelnemer bij stichting Metalelektro. Als partner van Wecycle zijn wij verzekerd van veilige inzameling en optimale recycling van afgedankte elektronische apparaten. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG